Alle artikelen

Antibiotica kunnen tot zelfmoord leiden?!

#image_title
378views

In Groot-Brittannië worden enkele van dergelijke gevallen besproken, maar in het algemeen is dit probleem voor alle landen relevant. Hier is de lijst met ‘zelfmoord’-antibiotica: ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine en ofloxacine. Ze behoren allemaal tot de groep van zogenaamde fluorochinolonen en worden veel gebruikt. Velen van ons zijn met sommige van deze medicijnen behandeld.

In Groot-Brittannië namen ze de zelfmoordgevallen door fluorochinolonen serieus en ontdekten dat het probleem zeer ernstig was. Het slechte is dat zelfmoordgedachten soms zelfs voorkomen bij absoluut gezonde mensen met een gezonde psyche.

“Ik nam drie dagen lang twee tabletten ciprofloxacine per dag, en toen kwam plotseling de gedachte bij me op dat ik er een einde aan kon maken”, zei Ian Moore, geciteerd door de Daily Mail.

Deze 43-jarige jongeman, van een atletisch type, kreeg een dergelijk preparaat tegen prostatitis voorgeschreven. Het kwam nooit bij de man op dat zulke extreme gedachten iets met de tabletten te maken hadden. Hij zette de behandeling voort, maar het idee van zelfmoord wortelde in zijn geest en werd steeds hardnekkiger.

Jan heeft dit aan de behandelend arts verteld, maar deze nam zijn klachten niet serieus en ging door met ciprofloxacine. De man stopte echter met het drinken ervan, maar de gedachten verdwenen niet. Ooit was hij zelfs klaar om zijn leven op straat te beëindigen, maar een voorbijganger merkte zijn vreemde gedrag op en vroeg hem: is alles in orde?

Jan weet zeker dat deze man zijn leven heeft gered. Daarna ging hij naar de eerste hulp, maar de artsen daar vermoedden niet dat het verband hield met ciprofloxacine. Toen begon Jan te proberen zichzelf uit de afgrond te duwen en besefte hij dat hij niet de enige was met dergelijke problemen. Er was een online steungroep voor slachtoffers van het fluorochinolinetoxiciteitssyndroom.

Leden van deze groep, zoals Jan, legden hun problemen voor aan artsen, maar zij stonden sceptisch tegenover hun klachten, waardoor ze vaak beseften dat de problemen in hun eigen hoofd zaten en dat het antibioticum er niets mee te maken had.

Dit is een zeer ernstig probleem: weinig artsen zijn op de hoogte van een dergelijke bijwerking van fluorochinolines, hoewel dit wordt vermeld in de instructies voor het preparaat. Hoe wordt dit uitgelegd? Het verband tussen antibiotica en zelfmoorden lijkt inderdaad nogal vreemd en onverklaarbaar en past niet in de medische canons.

Antibiotica worden, in tegenstelling tot psychotrope geneesmiddelen, geacht de hersenen niet te beïnvloeden. Het is om deze reden mogelijk dat de informatie over een dergelijke bijwerking het perifere bewustzijn van de artsen verlaat.

Kun je alcohol en vitamines drinken terwijl je antibiotica gebruikt?

Er zijn echter specialisten die daar anders over denken. Via de steungroep ging Jan naar prof. Neil Miller, die meteen bevestigde dat de zelfmoordgedachten veroorzaakt werden door antibiotica. Maar er gingen twee maanden voorbij voordat de diagnose werd gesteld. Gedurende deze tijd kan de persoon de fatale beslissing hebben genomen om zelfmoord te plegen.

Prof. Miller houdt zich bezig met de ernstige bijwerkingen van fluorochinolines, waaronder peesruptuur en zenuw-, gewrichts- en spierpijn. De professor beweert dat bijwerkingen die ernstig genoeg zijn, veel vaker voorkomen dan in de instructies staat. Volgens hem zijn ze ongeveer 10%. Gevallen met soortgelijke klachten, waaronder die met daadwerkelijke zelfmoorden, zijn weerklank geworden in Groot-Brittannië.

Als gevolg hiervan was de regelgevende instantie voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen genoodzaakt dit probleem aan te pakken. Ze hebben onlangs informatiemateriaal voor artsen vrijgegeven waarin wordt gesproken over de ernst van het ‘fluoroquinoline-toxiciteitssyndroom’ en de plicht van artsen om hun patiënten te waarschuwen.

Hier zijn de hoogtepunten uit die instructies:

• Adviseer patiënten bij het voorschrijven van fluorochinolines alert te zijn op stemmingswisselingen, angstgevoelens, zelfmoordgedachten of zelfbeschadiging.

• Psychiatrische reacties kunnen ook verwarring, desoriëntatie, angst en depressie omvatten – zelfs hallucinaties kunnen voorkomen.

• Fluorochinolines moeten worden stopgezet bij de eerste tekenen van een ernstige bijwerking, waaronder depressie of psychose.

• Adviseer de patiënt dat fluorochinolines reeds bestaande psychiatrische symptomen kunnen verergeren. En als hij ze al heeft gemanifesteerd, mag hij deze informatie niet voor de dokter verbergen.

Het kan niet worden ontkend dat fluorochinolines effectieve medicijnen zijn. Ze helpen vaak als andere antibiotica al niet effectief zijn. Maar helaas worden ze te vaak benoemd. In de meeste gevallen kun je wegkomen met de meer gebruikelijke voorbereidingen. En de bijwerkingen zullen minder zijn, en dat zal ook niet gebeuren maakt bacteriën er resistent voor.

Yana BOYADJIEVA