Alle artikelen

Wat is de procedure voor het verstrekken van medicijnen in het kader van de Nationale Ziektekostenverzekering als u naar het buitenland reist?

#image_title
163views

Ik heb een aanstaande reis naar het buitenland voor een maand – van half december tot eind januari volgend jaar. Mijn medicijnen worden aan het begin van elke kalendermaand verstrekt. Begin januari 2024 zal ik ze dus niet kunnen ontvangen, omdat ik me buiten Bulgarije zal bevinden. Is er een mogelijkheid om deze bijvoorbeeld twee maanden van tevoren, vóór mijn vertrek, te krijgen, zodat mijn voorgeschreven therapie niet wordt onderbroken?

Dimitar Mihailov, Sofia

Volgens de huidige regelgeving van de verplicht verzekerde is het mogelijk om geneesmiddelen geheel of gedeeltelijk door het NHIF vergoed te krijgen onder de volgende voorwaarden en volgorde:

– in het kader van thuisbehandeling op het grondgebied van het land;

– geneesmiddelen worden voorgeschreven met elektronische recepten, die opeenvolgend worden uitgevoerd, binnen wettelijk vastgelegde termijnen;

– geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en dieetvoeding voor medisch gebruik worden uitsluitend voorgeschreven na onderzoek/consultatie door de arts, vastgelegd op de poliklinieklijst en gewaarmerkt door de handtekening van de zorgverzekeraar;

– bij het voorschrijven van adequate therapie houdt de arts rekening met de huidige gezondheidstoestand van de patiënt en de follow-up van de momenteel toegediende therapie, rekening houdend met de effectiviteit van de toegediende medicamenteuze therapie, mogelijke geneesmiddelinteracties en het optreden van bijwerkingen van de behandeling wordt gevoerd.

Als er sprake is van een tijdelijk verblijf in een andere lidstaat van de EU/EER/Zwitserland of Groot-Brittannië, wordt volgens besluit S3 van de Administratieve Commissie van de EG de gezondheidszorg verleend aan mensen met chronische ziekten, incl. het verstrekken van de benodigde medicijnen is een dringend hulpmiddel en kan daarom worden gebruikt in combinatie met een geldige Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) of een certificaat van tijdelijke vervanging van de EHIC.

Aangezien elke EU-lidstaat de volgorde bepaalt waarin hij medicijnen uit zijn terugbetalingslijsten verstrekt, is het gepast om u vooraf te informeren of u in het betreffende land de noodzakelijke therapie kunt krijgen tegen een geldige EHIC en wat de volgorde is – dat wil zeggen: om te achterhalen hoe verzekerde patiënten in dat land van de medicijnen worden voorzien.

Op voorwaarde dat de zorgverzekeraar in het andere land de noodzakelijke therapie kan verlenen op basis van een geldige Bulgaarse EHIC, is het passend om aan deze instelling het medische bewijs van uw voorgeschreven therapie (receptformulier) te overleggen, dat uit het Bulgaars moet worden vertaald.

Indien u uw medicijnen moet kopen, heeft u na uw terugkeer in Bulgarije het recht om documenten te overleggen voor terugbetaling van de betaalde kosten. Informatie over de procedure vindt u op de website van het NHIF (www.nhif.bg) – rubriek “Internationale activiteit” – link “Europese integratie” – “Vergoeding van kosten voor medische/tandheelkundige zorg verleend tijdens tijdelijk verblijf in een ander land “. Bij het kopen van medicijnen die verband houden met medische spoedeisende zorg, komt het deel van het bedrag dat onder de ziektekostenverzekering in de EU-lidstaat valt, voor vergoeding in aanmerking.