Liefde en Familie

Een nieuw project tegen geweld op school gaat van start

#image_title
373views
Foto: 23 SU “Frédéric Joliot-Curie”

Een nieuw tweejarig project voor de preventie van geweld op school wordt gelanceerd door het Instituut voor Sociale Activiteiten en Praktijken (ISDP) in samenwerking met de “Oudersvereniging”. Het project heet CARING – “Om sociale normen uit te dagen om geweld op school te verminderen” en omvat 8 scholen in Sofia en het land.

De belangrijkste doelstellingen zijn drieledig:

– het bewustzijn van leerlingen, leerkrachten en ouders vergroten over hoe bepaalde sociale normen en stereotypen bijdragen aan verschillende soorten pesten op school en hoe deze te veranderen. Een voorbeeld van dergelijke sociale normen zijn: “jongens die huilen worden als zwak beschouwd”, “jongens moeten zichzelf altijd beschermen, zelfs als dat betekent dat ze moeten vechten”, “meisjes moeten lang haar hebben en zich als vrouwen kleden”, “meisjes hebben meer bescherming nodig dan jongens” ;

– leerkrachten hulpmiddelen bieden om tolerante en geweldloze communicatie en gedrag op te bouwen;

– de gevoeligheid van jongeren vergroten voor de acties die tot agressie leiden en hen aanmoedigen begrip, steun en empathie te tonen.

Momenteel loopt de eerste fase van het project, waarin onderzoek en evaluatie van de huidige situatie plaatsvindt via online vragenlijsten en focusgroepen onder studenten. In november dit jaar zal er een driedaagse training plaatsvinden voor facilitators van de scholen, die op hun beurt in januari en februari volgend jaar minimaal 10 van hun collega’s gaan trainen. Van maart 2024 tot april 2025 worden er vijf ondersteuningsbijeenkomsten voor opleidingsleraren gehouden.

Parallel aan het werk met de docenten van april 2024 tot januari 2025 zal ook de activiteit gericht op leerlingen van 13 tot 18 jaar plaatsvinden. 8 leerlingen van elke school (4 jongens en 4 meisjes) krijgen drie dagen training over hoe ze positief gedrag bij hun klasgenoten kunnen demonstreren en aanmoedigen. Daarna zullen groepen van 10 jongeren initiatieven met betrekking tot het goede doel voorbereiden en presenteren. In de eerste helft van volgend jaar zijn er thematische ouderbijeenkomsten gepland

Het CARING-project is een voortzetting van de internationale campagne tegen schoolgeweld REVIS, die ISDP in 2021 en 2022 hield in 10 scholen in de stad Sofia, Shumen en Lovech. Tijdens de campagne kregen studenten de kans om hun eigen oplossingen te ontwikkelen om peer-geweld te voorkomen.

Het zou bekend moeten zijn

Elk zesde Bulgaarse kind is op school onderworpen aan fysieke intimidatie (16,5%), en ruim een ​​derde van de leerlingen in ons land (35%) heeft in de klas vernedering of beledigingen ervaren. De gegevens komen uit een onderzoek in opdracht van UNICEF, uitgevoerd in de periode 2019-2020.

Er zijn verschillende soorten geweld: fysiek, mentaal, seksueel, cybergeweld en pesten. Elk van hen drukt zijn stempel op het kind – schaadt zijn fysieke en mentale gezondheid en ontwikkeling, zijn vermogen om te leren en relaties op te bouwen met andere mensen, om een ​​volwaardige volwassene en ouder te zijn.